Cesta sa vzhľadom na dnešné okolnosti odkladá na zatiaľ nestanovený termín.

Z Bratislavy do Košíc na radiátoroch - za dobrú vec:

Zdravotnícke pomôcky pre deti s onkologickými a hematologickými ochoreniami v Košiciach

V spolupráci so svetielkopomoci.sk
0
Zatiaľ ste darovali
Ako prispieť?

O čo ide?

Spojili sme našu chuť pomôcť dobrej veci, s našou chuťou na dobrodružstvo + jeden z nás má veľmi tvorivú fantáziu a šikovné ruky. Tak vznikol nápad radiatorbike – tandem bicykel z radiátora :).

Dva takéto biky zoberieme na skúšku ich kvality a našich schopností z Bratislavy do Košíc. Celú trasu budeme zbierať prostriedky pre dobrú vec:

Komu a ako pomáhame?

Počas celej kampane (od jej spustenia pred cestou až do 17. septembra 2019) bude otvorený zbierkový účet Svetielka Pomoci, na ktorom môžeš darovať ľubovoľnú sumu. 

Podporíte takto nákup špeciálnych náplastí 3M Tegaderm™ CHG, ktorých spotreba na oddelení je približne 3 balenia na mesiac. Nie je to lacná záležitosť – 1 balenie/25 ks stojí 190 € – ale pre choré deti to prinesie veľký úžitok v podobe eliminácie infekcií, pretože tieto špeciálne náplaste poskytujú antimikrobiálnu ochranu, viditeľnosť miesta a zaistenie katétra.

Všetky dary poputujú Svetielku Pomoci, kde za vyzbierané peniaze zakúpia tieto špeciálne náplaste a odovzdajú ich priamo na oddelení. My si ponecháme len zážitok a možno odreté kolená a modriny.

Číslo účtu / QR kód pre príspevky

*Ak chcete, aby Vaše meno bolo zverejnené v zozname darcov, uveďte do poznámky okrem referencie „NA RADIATOROCH“ aj Vaše meno. V opačnom prípade bude Váš príspevok zverejnený ako anonymný kvôli ochrane osobných údajov.

VEREJNÁ ZBIERKA č. 000-2018-024875 je povolená Ministerstvom vnútra SR, 
zo dňa 20.08.2018 pod číslom: SVS-OVS2-2018/024875

NÁZOV ZBIERKY: Celoročná pomoc rodinám s onkologicky chorými deťmi, podpora detského mobilného hospicu 2018
Verejnú zbierku organizuje SVETIELKO POMOCI n.o., Pražská 8, Košice, IČO: 45736171 

Naskenovaním QR kódu:

Rýchla platba cez QR kód - naskenujte cez appku Vašej banky a všetky údaje sa vyplnia samé. Sumu si môžete upraviť ľubovoľne.*

*Ak chcete, aby Vaše meno bolo zverejnené v zozname darcov, uveďte do poznámky okrem referencie „NA RADIATOROCH“ aj Vaše meno. V opačnom prípade bude Váš príspevok zverejnený ako anonymný kvôli ochrane osobných údajov.

Radiatorbike tím

V mene všetkých detí, ktorým to pomôže Ti ďakujeme!

Zľava: Jakub (šľapač + tvorca radiator bikov), Lukáš (šľapač + web), Michal (šľapač + kampaň), Belo (šľapač + kampaň) a Mirka za Svetielko Pomoci.

Prispejte na zbierkový účet:
SK22 0900 0000 0050 4230 7345

uveďte referenciu*:
NA RADIATOROCH

*Ak chcete, aby Vaše meno bolo zverejnené v zozname darcov, uveďte do poznámky okrem referencie „NA RADIATOROCH“ aj Vaše meno. V opačnom prípade bude Váš príspevok zverejnený ako anonymný kvôli ochrane osobných údajov.

Trasa

Predbežná trasa z BA do KE

Novinky

Facebook

Instagram

Podporili:

V Médiách:

Veľké veci vznikajú radom malých vecí, ktoré sa spojili.

Vincent van Gogh

Ďakujeme!